Styreglede er ressursportalen hvor styremedlemmer i  borettslag og sameier, finner svar og får hjelp.

Få har veldig lyst til å sitte i borettslaget eller sameiets styre, men noen må gjøre jobben! Vår erfaring er at en av grunnene til at det er slik, er at mange er usikre på hva styrerollen innebærer av oppgaver og ansvar. Mange føler på manglende kompetanse. Dette ønsker vi i Styreglede å gjøre noe med.

Gjennom en serie videokurs og tilgjengeliggjøring av den mest relevante og nyttige informasjonen, ønsker vi å bidra til at styrearbeidet ikke bare skal bli mer effektivt, men også givende og morsomt.

For å gjøre det enda enklere vil du, som en del av kursingen, også finne skjemaer, maler og andre nyttige verktøy som vil  være til hjelp i styrearbeidet.

Styreglede har samlet et nettverk av personer med ulik kompetanse og erfaringer fra styrearbeid i sameier og borettslag. Dette er ressurspersoner som har styrearbeid, eller rådgivning til styrer i borettslag og sameier som yrke.

Felles for dem alle er at brenner etter å formidle sin kunnskap og sine erfaringer, for å underlette jobben for andre styremedlemmer. 

De er spesialister på eiendomsforvaltning, og samlet har de erfaring med de  fleste utfordringer og problemstillinger du vil møte som styremedlem i et borettslag eller sameie. Så står dere overfor noe dere synes er vanskelig å løse, kan Styreglede eller noen i vårt nettverk hjelpe dere. 

Styreglede ble etablert i 2019, og ble en del av Boligforvalterne i 2021. Å være en del av Boligforvalterne gir oss tilgang til et engasjert team og ytterligere kompetanse for å hjelpe styremedlemmer i hverdagen!